...

اولین شرط بندی فضایی تاریخ

شرط بندی فضایی

در سال 1964 اقای دیوید ترلفال با کمپانی ویلیام هیل شرط بست تا قبل از سال 1970 انسان بر روی یکی از سیاره ها و اجرام اسمانی پا خواهد گذاشت ، اون زمان مبلغ 10 پوند شرط بست معادل 170 پوند امروز ، سرانجام در سال 1969 نیل آرمسترانگ موفق شد بر روی ماه قدم بگذارد ، و اقای ترلفال مبلغ 50 هزار پوند معادل 860 هزار پوند (حدود 4 میلیارد و 200 ملیون تومان ) در حال حاضر برنده شد ، جالبه بدونید این اولین شرط فضایی تاریخ بود که ویلیام هیل رو متحمل پرداخت مبلغ خیلی سنگینی کرد

شرط های عجیب زیادی مثل این شرط  رو می تونید تو سایت بایبتکو مشاهده کنید

ورود به

 

Check Also

افت ضرایب یا Dropping odds چیست

🔻یکی از مسائلی که شما رو تو شرط بندی تو سایت های پیش بینی فوتبال  …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.