...

در این مقاله قصد داریم امن ترین سایت پیش بینی تنیس را معرفی کنیم. برای این کار به سراغ کاربران این سایت ها رفته و از آن ها پرسیدیم: به سایت هایی که در پرسشنامه بود، از 100 امتیاز بدهند. سپس از امتیاز ها میانگین گیری کرده و امن ترین سایت شرط بندی تنیس را شناسایی کردیم. 

سایت یاس بت با میانگین امتیاز  98.00 به عنوان امن ترین سایت پیش بینی تنیس در افغانستان و ایران شناخته شد.

ملاک های فراوانی از جمله، داشتن ssl – امنیت درگاه بانکی – سابقه هک و لو رفتن اطلاعات کاربران – باگ های نرم افزار و سایت  – امکاناتی از قبیل رمز دو مرحله ای و احراز هویت و .. در بررسی سایت های شرط بندی لحاظ می شود.

خیر، بیش از 20 عامل در انتخاب یک سایت شرط بندی خوب دخیل هستند و امنیت سایت فقط یکی از این عوامل می باشد.

اگر به دنبال بهترین سایت شرط بندی تنیس در ایران و افغانستان هستید، “اینجا” کلیک کنید.

سایت یاس بت | Yasbet

5/5

سایت مل بت امسال با میانگین امتیاز  99.52 یکی از معتبرترین سایت های شرط بندی برای کاربران فارسی دان، چه ایرانی و چه افغانستانی می باشد.

اطلاعات دقیقی از مالکیت سایت یاس بت در دسترس نمی باشد ولی مالکان آن ایرانی هستند

آدرس جدید و بدون فیلتر یاس بت را از “اینجا” دریافت کنید

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.