آموزش تصویری
تمام آپشن های شرط بندی
در سایت های مختلف

وان ایکس بت - بت فوروارد و ...

در این مقاله چه چیزی یاد بگیریم؟

4.5/5

در این مقاله یاد خواهیم گرفت گزینه ها و آپشن هایی که در شرط بندی پیش روی ما قرار دارن چه مفهومی دارن و معانی آن ها چیست؟

مثلا وقتی تو یه سایتی می بینیم « هندیکپ مجموع » یعنی چی ؟ 

یا «نتیجه»

«شانس دو برابر» «مجموع تیم ۱ » «مجموع تیم ۲» 

«هندیکپ آسیایی» «مجموع آسیایی» «نتیجه ی وقت قانونی و مجموع گل» «زننده ی گل اول» «نیمه اول /تمام وقت» «نتیجه ی دقیق» «مجموع فرد /زوج» «نتیجه ی وقت قانونی و گل زدن تیم ها» «هر دو تیم گل بزنند و مجموع» و.. هر کدوم چه مفهومی دارند.

 

 

لازمه اضافه کنم همه این مورد رو لازیم نیست بخونید و هر کدوم رو که لازم بود از فهرست بالا کلیک کنید و مطالعه بفرمایید

سوالات متداول شما

گزینه ها و مواردی که برای شرط بندی در سایت های پیش بینی پیش روی شما قرار داره و شما با گذاشتن مبلغ مشخصی روی آن ها شرط بندی می کنید.

 به عنوان مثال : «نتیجه»، «شانس دو برابر» ،  «مجموع تیم ۱ »،«مجموع تیم ۲» ، «هندیکپ آسیایی»

آپشن ها و گزینه های شرط بندی تا حد خیلی زیادی در همه سایت ها مشابه می باشد ولی گاها سایت ها تفاوت هایی لحاظ می کنن و از کلمه متفاوتی استفاده می کنند که با کمی دقت می فهمید منظور چیه.

 سایت وان ایکس بت و بت فوروارد

1

– در این آپشن ما تعیین می کنیم که نتیجه ی مسابقه چه خواهد شد.

– با انتخاب گزینه ی هوفنهایم یا تیم ۱ پیش بینی کرده ایم که تیم هوفنهایم برنده ی بازی خواهد بود.

– با انتخاب هرتابرلین یا تیم ۲ پیش بینی کرده ایم که تیم هرتابرلین برنده ی بازی خواهد بود.

– اگر انتخاب ما این است که هیچ کدام از دو تیم برنده نمی شوند گزینه ی مساوی را انتخاب می کنیم.

2

دابل شانس

این آپشن دارای گزینه های « برد هرتابرلین یا مساوی » ، « برد هوفنهایم یا مساوی » و « برد هوفنهایم یا برد هرتابرلین » می باشد.

blank

گزینه ی « برد هرتابرلین یا مساوی »

در این گزینه اگر بازی مساوی شود یا تیم هرتابرلین ببرد برنده ی شرط خواهیم بود.

گزینه ی « برد هوفنهایم یا مساوی »

 در این گزینه گر بازی مساوی شود یا تیم هوفنهایم ببرد برنده ی شرط خواهیم بود.

گزینه ی « برد هوفنهایم یا برد هرتابرلین »

در این گزینه اگر یکی از دو تیم هوفنهایم یا هرتابرلین برنده ی بازی شود شرط را خواهیم برد 

 

3

هر دو تیم گل میزنند

 در این گزینه از ما خواسته شده تا تعیین کینم هر دو تیم گل می زنند یا خیر.

blank

اگر انتخاب ما این است که هر دو تیم گل می زنند.

گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.

گزینه ی « هر تیم ۲ یا بیشتر بگیرد – بله »

به این معناست که اگر هر کدام از تیم ها ۲ گل یا بیشتر بزند برنده ی شرط خواهیم بود.

اگر انتخاب ما این است که هر دو تیم گل نمی زنند

(یعنی یا یکی از دو تیم گل نمی زند یا هیچ کدام گل نمی زنند) گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

« هر تیم ۲ یا بیشتر بگیرد – خیر »

به این معناست که اگر هر کدام از تیم ها ۲ گل یا بیشتر نزند برنده ی شرط خواهیم بود.

4

مجموع

در این آپشن ۲۴ گزینه ی مختلف داده شده است که ۱۲ گزینه از آن ها را به عنوان مثال برای شما توضیح خواهیم داد.

blank

«مجموع بیشتر از ۲.۵ است»

با انتخاب این گزینه اگر بالای ۲.۵ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.

«مجموع بیشتر از 3 است»

با انتخاب این گزینه اگر بالای ۳ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود. و اگر ۳ گل زده شد شرط برگشت خورده و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.

«مجموع بیشتر از ۳.۵ است»

با انتخاب این گزینه اگر بالای ۳.۵ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.

«مجموع بیشتر از ۴ است»

با انتخاب این گزینه اگر بالای ۴ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود. و اگر ۴گل زده شد شرط برگشت خورده و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.

«مجموع بیشتر از ۴.۵ است»

با انتخاب این گزینه اگر ۵ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.

«مجموع بیشتر از ۵ است»

با انتخاب این گزینه اگر بالای ۵ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود. و اگر ۵ گل زده شد شرط برگشت خورده و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.

«مجموع کمتر از ۲.۵ است»

با انتخاب این گزینه اگر کمتر از ۲.۵ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.

«مجموع کمتر از ۳ است»

با انتخاب این گزینه اگر کمتر از ۳ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود. و اگر ۳ گل زده شد شرط برگشت خورده و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.

«مجموع کمتر از ۳.۵ است»

با انتخاب این گزینه اگر کمتر از ۳.۵ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.

«مجموع کمتر از ۴ است»

با انتخاب این گزینه اگر کمتر از ۴ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود. و اگر ۴گل زده شد شرط برگشت خورده و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.

«مجموع کمتر از ۴.۵ است»

با انتخاب این گزینه اگر کمتر از ۵ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.

«مجموع کمتر از ۵ است»

با انتخاب این گزینه اگر کمتر از ۵ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود. و اگر ۵ گل زده شد شرط برگشت خورده و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.

5

مجموع آسیایی

در این آپشن از ما خواسته شده تا مجموع آسیایی را تعیین کنیم. که برای مثال ۴ مورد از گزینه ها را برای شما شرح خواهیم داد.

blank

در گزینه ی «مجموع بیشتر از ۲.۲۵ است»

 

اگر دو تیم در مجموع ۳ گل و بیش تر بزنند شرط را خواهیم برد.

اگر ۲ گل بزنند نیمی از شرط را خواهیم باخت و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.

و اگر کمتر از ۲ گل در بازی زده شود شرط را خواهیم باخت.

در گزینه ی «مجموع بیشتر از ۲.۷۵ است»

اگر دو تیم در مجموع ۴ گل و بیش تر بزنند شرط را خواهیم برد .

اگر ۳ گل بزنند نیمی از شرط را خواهیم برد و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.

و اگر کمتر از ۳ گل در بازی زده شود شرط را خواهیم باخت.

در گزینه ی «مجموع کمتر از ۲.۲۵ است»

اگر دو تیم در مجموع ۳ گل و بیش تر بزنند شرط را خواهیم باخت.

اگر ۲ گل بزنند نیمی از شرط را خواهیم برد و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.

و اگر کمتر از ۲ گل در بازی زده شود شرط را خواهیم برد.

در گزینه ی «مجموع کمتر از ۲.۷۵ است»

اگر دو تیم در مجموع ۴ گل و بیش تر بزنند شرط را خواهیم باخت.

اگر ۳ گل بزنند نیمی از شرط را خواهیم باخت و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.

و اگر کمتر از ۳ گل در بازی زده شود شرط را خواهیم برد.

6

هندیکپ

در این آپشن ۱۸ گزینه داده شده است . در این گزینه هندیکپ تیم ها از ما پرسیده شده است. پیش از این هندیکپ به طور کامل در یک مطلب به طور کامل توضیح داده شده است که می توانید با مطالعه ی آن به نحو احسن هندیکپ را فرا بگیرید.


ما در این جا ۵ گزینه را برای شما به عنوان مثال شرح خواهیم داد.

blank

« هندیکپ (-۲) هوفنهایم »

به این معناست که اگر ۲ گل از گل های تیم هوفنهایم کم کنیم باز هم برنده ی بازی بشود که در آن صورت برنده ی شرط خواهیم بود. در صورتی که با کم کردن ۲ گل از گل های تیم هوفنهایم بازی مساوی بشود شرط برگشت خورده و در غیر این دو حالت بازنده ی شرط خواهیم بود.

« هندیکپ (-۱.۵) هوفنهایم »

به این معناست که اگر ۱.۵ گل از گل های تیم هوفنهایم کم کنیم برنده ی بازی بشود که در این صورت برنده ی شرط خواهیم بود. در غیر اینصورت بازنده ی شرط می شویم.

« هندیکپ (+۲) هرتابرلین »

به این معناست که اگر ۲ گل به گل های تیم هرتابرلین اضافه کنیم برنده ی بازی بشود که در آن صورت برنده ی شرط خواهیم بود. در صورتی که با اضافه کردن ۲ گل به گل های تیم هرتابرلین بازی مساوی بشود شرط برگشت خورده و در غیر این دو حالت بازنده ی شرط خواهیم بود.

« هندیکپ (۰) هوفنهایم »

به معنای مساوی فسخ شرط تیم هوفنهایم می باشد. یعنی اگر تیم هوفنهایم ببرد برنده ی شرط خواهیم بود. اگر مساوی کند شرط ما فسخ شده و اگر ببازد شرط را خواهیم باخت.

« هندیکپ (+۱.۵) هرتابرلین »

به این معناست که اگر ۱.۵ گل به گل های تیم هرتابرلین اضافه کنیم برنده ی بازی بشود که در این صورت برنده ی شرط خواهیم بود. در غیر اینصورت بازنده ی شرط می شویم.

7

هندیکپ آسیا

در این آپشن از ما خواسته شده تا مجموع آسیایی را تعیین کنیم. که برای مثال ۴ مورد از گزینه ها را برای شما شرح خواهیم داد.

blank

گزینه ی «هندیکپ (-۱.۲۵) هوفنهایم»

 دارای دو حالت بالا و پایین می باشد. حالت بالای این گزینه ۱.۵ و حالت پایین این گزینه ۱ می باشد.

 

اگر تیم هوفنهایم با اختلاف ۲ گل و بالای ۲ گل بازی را ببرد تمام شرط ما با برد مواجه می شود.

 

اگر با اختلاف ۱ گل ببرد به ازای حالت بالا نیمی از شرط ما بازنده شده و به ازای حالت پایین شرط ما برگشت داده می شود.

 

در غیر این دو صورت شرط ما بازنده خواهد بود.

«هندیکپ (+۰.۷۵) هوفنهایم»

دارای دو حالت بالا و پایین می باشد. حالت بالای این گزینه ۱ و حالت پایین آن ۰.۵ می باشد.

اگر تیم هوفنهایم با اختلاف ۲ گل و بیشتر از ۲ گل بازنده شود شود ما بازنده ی شرط خود خواهیم بود.

 

اگر با اختلاف ۱ گل بازنده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت داده شده و به ازای حالت پایین نیمی از شرط بازنده می شود.

 

در غیر این دو صورت شرط ما برنده خواهد بود.

«هندیکپ (-۰.۷۵) هوفنهایم»

دارای دو حالت بالا و پایین می باشد. حالت بالای این گزینه ۱ و حالت پایین آن ۰.۵ می باشد.


اگر تیم هوفنهایم با اختلاف ۲ گل و بیشتر از ۲ گل برنده شود ما برنده ی شرط خود خواهیم بود.

 

اگر با اختلاف ۱ گل برنده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت داده شده و به ازای حالت پایین نیمی از شرط برنده می شود.

در غیر این دو صورت شرط ما بازنده خواهد بود.

گزینه ی «هندیکپ (+۱.۲۵) هوفنهایم»

 دارای دو حالت بالا و پایین می باشد. حالت بالای این گزینه ۱.۵ و حالت پایین این گزینه ۱ می باشد.

اگر تیم هوفنهایم با اختلاف ۲ گل و بالای ۲ گل بازی را ببازد تمام شرط ما با باخت مواجه می شود.

 

اگر با اختلاف ۱ گل ببازد به ازای حالت بالا نیمی از شرط ما برنده شده و به ازای حالت پایین شرط ما برگشت داده می شود.

 

در غیر این دو صورت شرط ما برنده خواهد بود.

 

8

مجموع فردی تیم ۱

در این آپشن از ما خواسته شده تا مجموع گل های تیم ۱ در بازی را تعیین کنیم.

 

این آپشن دارای ۱۴ گزینه می باشد که ۴ مورد از آنها را برای مثال شرح خواهیم داد.

blank

گزینه ی «مجموع فردی تیم ۱ بیشتر از ۱.۵ است»

 اگر ۲ گل و بیشتر توسط تیم ۱ زده شود برنده ی شرط می شویم و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.

گزینه ی «مجموع فردی تیم ۱ کمتر از ۳ است»

 با انتخاب این گزینه اگر کمتر از ۳ گل توسط تیم ۱ در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود. و اگر ۳ گل توسط تیم ۱ زده شد شرط برگشت خورده و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.

«مجموع فردی تیم ۱ کمتر از ۱.۵ است»

اگر ۲ گل و بیشتر توسط تیم ۱ زده شود بازنده ی شرط می شویم و در غیر اینصورت برنده ی شرط خواهیم بود.

گزینه ی «مجموع فردی تیم ۱ بیشتر از ۳ است»

 با انتخاب این گزینه اگر بالای ۳ گل توسط تیم ۱ در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود. و اگر ۳ گل زده شد شرط برگشت خورده و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.

9

مجموع آسیایی تیم ۱

در این آپشن از ما خواسته شده تا مجموع آسیایی تیم یک را تعیین کنیم. که برای مثال ۴ مورد از گزینه ها را برای شما شرح خواهیم داد.

blank

در گزینه ی « مجموع تیم ۱ بیشتر از ۲.۲۵

 

اگر تیم ۱ در مجموع ۳ گل و بیش تر بزند شرط را خواهیم برد .

اگر ۲ گل بزند نیمی از شرط را خواهیم باخت و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.

 

و اگر کمتر از ۲ گل در بازی توسط تیم ۱ زده شود شرط را خواهیم باخت.

در گزینه ی « مجموع تیم ۱ کمتر از ۲.۲۵ »

اگر تیم ۱ در مجموع ۳ گل و بیش تر بزند شرط را خواهیم باخت.

 

اگر ۲ گل بزند نیمی از شرط را خواهیم برد و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.

 

و اگر کمتر از ۲ گل در بازی توسط تیم ۱ زده شود شرط را خواهیم برد.

در گزینه ی « مجموع تیم ۱ بیشتر از ۲.۷۵ »

اگر تیم ۱ در مجموع ۴ گل و بیش تر بزند شرط را خواهیم برد .

اگر ۳ گل بزند نیمی از شرط را خواهیم برد و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.

 

و اگر کمتر از ۳ گل در بازی توسط تیم ۱ زده شود شرط را خواهیم باخت.

در گزینه ی « مجموع تیم ۱ کمتر از ۲.۷۵ »

اگر تیم ۱ در مجموع ۴ گل و بیش تر بزند شرط را خواهیم باخت.

 

اگر ۳ گل بزند نیمی از شرط را خواهیم باخت و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.

 

و اگر کمتر از ۳ گل در بازی توسط تیم ۱ زده شود شرط را خواهیم برد.

10

مجموع فردی تیم ۲

در این آپشن از ما خواسته شده تا مجموع گل های تیم ۲ در بازی را تعیین کنیم.

 

این آپشن دارای ۱۴ گزینه می باشد که ۴ مورد از آنها را برای مثال شرح خواهیم داد.

blank

گزینه ی «مجموع فردی تیم ۱ بیشتر از ۱.۵ است»

اگر ۲ گل و بیشتر توسط تیم ۲ زده شود برنده ی شرط می شویم و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.

گزینه ی «مجموع فردی تیم ۲ بیشتر از ۳ است»

با انتخاب این گزینه اگر بالای ۳ گل توسط تیم ۲ در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود. و اگر ۳ گل زده شد شرط برگشت خورده و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.

گزینه ی «مجموع فردی تیم ۲ کمتر از ۱.۵ است»

 اگر ۲ گل و بیشتر توسط تیم ۲ زده شود بازنده ی شرط می شویم و در غیر اینصورت برنده ی شرط خواهیم بود.

گزینه ی «مجموع فردی تیم ۲ کمتر از ۳ است»

با انتخاب این گزینه اگر کمتر از ۳ گل توسط تیم ۲ در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود. و اگر ۳ گل توسط تیم ۲ زده شد شرط برگشت خورده و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.

blank

11

مجموع آسیایی تیم ۲

در این آپشن از ما خواسته شده تا مجموع آسیایی تیم ۲ را تعیین کنیم. که برای مثال ۴ مورد از گزینه ها را برای شما شرح خواهیم داد.

blank

در گزینه ی « مجموع تیم ۲ بیشتر از ۲.۲۵ »

 

اگر تیم ۲ در مجموع ۳ گل و بیش تر بزند شرط را خواهیم برد

 

اگر ۲ گل بزند نیمی از شرط را خواهیم باخت و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.

 

و اگر کمتر از ۲ گل در بازی توسط تیم ۲ زده شود شرط را خواهیم باخت.

در گزینه ی « مجموع تیم ۲ کمتر از ۲.۲۵ »

اگر تیم ۲ در مجموع ۳ گل و بیش تر بزند شرط را خواهیم باخت.

 

اگر ۲ گل بزند نیمی از شرط را خواهیم برد و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.

 

و اگر کمتر از ۲ گل در بازی توسط تیم ۲ زده شود شرط را خواهیم برد.

در گزینه ی « مجموع تیم ۲ بیشتر از ۲.۷۵ »

اگر تیم ۲ در مجموع ۴ گل و بیش تر بزند شرط را خواهیم برد 

 

اگر ۳ گل بزند نیمی از شرط را خواهیم برد و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.

 

و اگر کمتر از ۳ گل در بازی توسط تیم ۲ زده شود شرط را خواهیم باخت.

در گزینه ی « مجموع تیم ۱ کمتر از ۲.۷۵ »

اگر تیم ۲ در مجموع ۴ گل و بیش تر بزند شرط را خواهیم باخت.


اگر ۳ گل بزند نیمی از شرط را خواهیم باخت و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.


و اگر کمتر از ۳ گل در بازی توسط تیم ۲ زده شود شرط را خواهیم برد.